Uw mening is belangrijk voor ons!
Uw mening is belangrijk voor ons en wij werken er voortdurend aan om onze website nog beter en gebruiksvriendelijker voor u te maken. Elke mening, of het nu gaat om lof of kritiek, is belangrijk voor ons!

Wij kijken uit naar uw suggesties!
Captcha
Fragen?

Verzenden en retourneren

De klant draagt de kosten voor de bezorging van de VENTA producten besteld op de locatie die door de klant is opgegeven.

Volgende verzending kosten zijn van toepassing:

  • verzendkosten Nederland onder 100,00 euro : € 5,50
  • verzendkosten België en Luxemburg onder 100,00 euro : € 8,50
  • Bestellingen boven 100,00 zijn vrij van verzendkosten voor Nederland, België en Luxemburg.

 

Levering

U kunt één leveringsadres in België, Luxemburg en Nederland opgeven.

Het is op dit moment helaas niet mogelijk om buiten de Benelux via deze website goederen te bestellen cq te kopen.
Voor leveringen buiten de Benelux kunt u contact opnemen, wij helpen u graag verder.

Tel. 040 - 254 43 61

E-Mail: info@venta.nl

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen c.q. het gekochte product te retourneren.

De termijn voor herroeping bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed resp. de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Venta Benelux BV., Dorpstraat 113, 5504 HC Veldhoven, Nederland, Tel. : +31 40 254 43 61, Fax : +31 40 254 05 35, E-Mail : info@venta.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring ook op onze website „www.venta.nl” invullen en ons toezenden. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt, geven wij u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van uw herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Goederen die als pakket kunnen worden verzonden, dienen op ons risico te worden teruggezonden. U neemt de kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening indien het geleverde goed met het bestelde goed overeenkomt en wanneer de prijs van het terug te zenden goed niet meer bedraagt dan 40,00 EUR of wanneer u bij een hogere prijs van het goed op het moment van de herroeping de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet heeft uitgevoerd. In het andere geval is de terugzending voor u gratis.

U draagt enkel de kosten voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dat waardeverlies te wijten is aan een omgang ermee, die niet vereist is voor de controle van de kwaliteit, van eigenschappen en de werking van de goederen.

Einde van de herroeping

Hier kunt u het formulier voor herroeping downloaden.