Privacybeleid

Juridische informatie

I. Aansprakelijkheid voor inhoud en links:

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan, kan Venta niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast bevat deze website links die naar andere websites verwijzen, op wiens uitvoering en inhoud wij geen invloed hebben. Bij de eerste verbinding van deze links is de inhoud van deze websites gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment hebben wij geen wettelijke overtredingen vastgesteld. Een permanente controle van de gelinkte websites is onredelijk zonder concreet bewijs van wetsovertreding. Voor de inhoud van de gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. Mochten wetsovertredingen bekend worden, worden zulke links meteen verwijderd.

II. Auteursrechten:

De gepubliceerde inhoud van deze website, waaronder afbeeldingen en grafieken, is auteursrechtelijk beschermd, evenals de web lay-out. Alle rechten zijn voorbehouden. Dit geldt met name voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken en weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Elke niet door het Nederlands auteursrecht toegestaan verwerking vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of opdrachtgever. De ongeoorloofde reproductie of distributie van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar.

Links naar de startpagina van de website van de aanbieder zijn altijd welkom en behoeven geen goedkeuring door de aanbieder. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met toestemming van de aanbieder.

III. Privacyverklaring:

1. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op onze Websites. Voor het gaval dat u via links op onze websites naar andere wordt geleid, informeer uzelf daar over de behandeling van uw gegevens.

2. Wij maken erop attent dat de gegevensoverdracht in het internet (bijv. door communicatie per E-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van gegevens door toegang door derden is niet mogelijk.

3. Het gebruik van gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De site exploitanten behouden het recht om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame, zoals spam e-mails.

4. Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Voor zover op onze sites persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens) worden verzameld, gebeurd dit, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis, bijv. door bestelling, registratie of een informatieaanvraag. Deze informatie zal enkel aan derden worden doorgegeven, voor zover dit het doel van de overeenkomst dient, of voor boekhoudkundige doeleinden—met name voor de overdracht van de gegevens voor leveranciers—vereist is.

5. Wij mogen gegevens die betrekking op een koopovereenkomst hebben, verwerken en opslaan, voor zover dit voor de uitvoering en afwikkeling noodzakelijk is en zolang wij op grond van wettelijke vereisten verplicht zijn deze gegevens op te slaan.

6. U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht op rectificatie, afscherming of verwijdering van gegevens, en om uw toestemming intrekken. Een zulke verklaring, alsmede vragen over de inzameling, de verwerking of het gebruik van persoonlijke gegevens kunt u via e-mail aan: info@venta.nl of per post of fax naar het hieronder genoemde adres of faxnummer sturen.

7. Voor een comfortabel gebruik van de online shop maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, waarin het begin en het einde van de sessie, het IP-adres, datum/tijd, de door de browser doorgegeven user-agent-string, de tijdens de sessie bezochte pagina's, de aan de winkelwagen toegevoegde en verwijderde items en zoekopdrachten kunnen worden opgeslagen. Deze cookies worden altijd verwijderd nadat u de browser sluit. Om u een betere toegang tot onze website mogelijk te maken, gebruiken wij ook cookies op lange termijn, die op uw computer blijven en uw volgende bezoek op onze website herkennen.

Het opslaan van cookies, kunt u voorkomen door het selecteren van "Block cookies" in uw browser instellingen. , Dit kan echter tot beperkingen voeren in het functioneren van onze site.

8.Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook plugins

Op onze websites zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook plugins kunt u aan het Facebook logo of de “like button” op onze site herkennen. Een overzicht over de Facebook plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Waneer u onze website bezoekt, wordt door het plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie, dat u met uw IP adres onze site heeft bezocht. Als u de Facebook “I like” button aanklikt terwijl u in uw Facebook account ingelogd bent, kunt u de inhoud van onze website met uw Facebook profiel linken. Daardoor kan Facebook uw bezoek van onze website met uw Facebook account in verbinding brengen. Wij maken u erop attent, dat wij als aanbieder van deze website geen kennis hebben over de inhoud van de verstrekte gegevens en de behandeling daarvan door Facebook. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek bij ons met uw Facebook account linkt, dan moet u zich eerst bij Facebook uitloggen.

9. Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter

Op onze websites zijn functies van Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruiken van Twitter en de functie “re-tweet” worden die door u bezochte websites met uw Twitter-account gelinkt en aan andere users bekend gemaakt. Daardoor worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij maken u erop attent, dat wij als aanbieder van deze website geen kennis hebben over de inhoud van de verstrekte gegevens en de behandeling daarvan door Twitter. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Uw privacy instellingen bei Twitter kunt u in account instellingen via http://twitter.com/account/settings veranderen.

Einde Privacyverklaring

 

Venta Benelux B.V.
Dorpstraat 113
5504 HC Veldhoven
Telefon: 040 - 254 43 61
Telefax: 040 - 254 05 35
Email: info@venta.nl